Summa sidvisningar

onsdag 4 januari 2012

Socialdemokraterna JO-anmäler biblioteksprivatiseringen i Nacka kommun

”Den politiska hanteringen av biblioteksprivatiseringen måste granskas”, säger Mattias Qvarsell, Socialdemokraternas ledare i kulturnämnden i Nacka, med anledning av att han idag anmäler Nacka kommun till Justitieombudsmannen.

Oppositionen ställer sig frågande till om allt har gått rätt till. De saknar information och får inga svar på sina frågor. I vissa fall anser man sig till och med vilseletts av svar som ”jag är av sekretessen förhindrad att svara på denna fråga”, även om frågor som inte omfattas av sekretessen.

”Jag känner mig förd bakom ljuset” säger Mattias med anledning av hur oppositionen behandlats i biblioteksprivatiseringsfrågan. Några av de frågor som inte ”fick” besvaras när nämnden skulle få information om biblioteksupphandlingen
- Hur garanteras bibliotekens oberoende från kommersiella inslag?
- Hur garanteras att biblioteken aldrig någonsin blir ett verktyg för ideologiska/religiösa motiv hos ägaren?

”Vi har inte fått rimliga förutsättningar att följa, bevaka och ta ansvar för biblioteksprivatiseringen, och när vi ställer frågor så får vi inga svar”, avslutar Mattias Qvarsell, Socialdemokraternas ledare i kulturnämnden i Nacka,

Biblioteksupphandlingen anmäls till förvaltningsrätten

Företaget Svenska boklån har den 22 december 2011 anmält Nacka kommuns biblioteksupphandling till förvaltningsrätten. Politiken har som vanligt hållits oinformerad.

Mattias Qvarsell, S, som var andre vice ordförande i kulturnämnden när upphandlingen påbörjades, kommenterar anmälan såhär:
- Jag ställer mig frågande till om privatiseringen av biblioteken och upphandlingen av driften går rätt till och det gör även företaget.

Detta är en kontroversiell fråga, ett politiskt ärende med sprängstoff. Vi beslutsfattare borde ha meddelats  i samma sekund som anmälan inkom till kommunen. Återigen brister kommunen i sin kommunikation med oss ansvariga politiker.Varken jag eller min efterträdare har sett röken av någon information om överprövningen.

Vad gäller överprövningens innehåll så hoppas jag att länsrätten klargör hur man får bete sig som kommun, även om man har styrt den i 30 år. Man kan inte hemlighålla viktig information från beslutsfattare. Man måste vara lite generös så att vi har någon som helst chans att ta ansvar för den verksamhet vi är satta att besluta om.

Detta är formfrågor som kommunen drabbas av i upphandlingen, men i sak tycker jag inte att
vår tillgång till böcker ska inte styras av ekonomiska, religiösa eller politiska intressen, avslutar Mattias Qvarsell från Socialdemokraterna.


fredag 4 november 2011

Almedalen skriver på mot biblioteksprivatiseringar

Mattias Qvarsell, Hjördis Herlitz mfl från Bibblans Hjältar ägnade en del av Almedalsveckan åt att diskutera biblioteksprivatiseringar med Almedalens besökare.
Vi fick in ett antal hundra namn och kan nu konstatera att så väl Thomas Bodström, Ingvar Carlsson, Lisbeth Palme men även höjdhopparen Patrik Sjöberg motsätter sig idén med konkurrensutsatta folkbibliotek, säger Mattias nöjt.

Vid informationsbordet kunde besökarna ta del av en kritisk artikel från Madeleine Sjöstedt, FP kulturborgarråd i Stockholm, riksdagsledamoten Bengt Bergs interpellation, samt oppositionens debattartiklar. Där fanns även en skrift ämnad för spridning till övriga kommuner för att förbereda politiker i andra delar av landet på vad som kan komma att hända med deras bibliotek.

Almedalsveckan är ett politiskt arrangemang på Gotland som äger rum den första veckan i juli varje år. Detta år hade mer än 1 400 arrangemang klämts in.

tisdag 1 november 2011

Ett kompendium för att visa hur Oppositionen arbetat med att stoppa privatiseringen av biblioteken i Nacka

Vi har sammanställt ett dokument där vi visar exempel på hur vi har arbetat med privatiseringsfrågan i Nacka kommun. Den politiska oppositionen delar med sig av sina erfarenheter. Eftersom biblioteksprivatiseringarna verkar få ringar på vattnet så kan det vara bra för andra politiker att läsa på vad som hänt i Nacka. Håll till godo.

Kompendium om biblioteksupphandlingar i Nacka kommun

söndag 15 maj 2011

                                    Biblioteks-Manifestation


23 Maj kl 17.30 samldes ett 80-tal Hjältar för högläsning, utanför kommunfullmäktige i Nacka - mot privatiseringen av biblioteken. Politikerna var tvugna att sick-sacka sig igenom de läsande människorna. Vi lämnade även över 1500 till namnunderskrifter. Därpå följde en het biblioteksdebatt inne i kommunfullmäktige. De rödgröna är med oss, så även Nackalistan och delar av Folkpartiet. Det verkar som att flera börja bli osäkra, då det efter all denna tid inte kommit några vettiga argument till fördel för en upphandling.

Biblans Hjältar är alla de som vill rädda folkbiblioteken från vinstintresse och konkurrens, som menar att bibliotek behöver samarbeta för att fungera och att bildning inte går att mäta i siffror.

måndag 28 mars 2011

Vänner:

Nacka Kommun har beslutat att ”privatisera” biblioteken i Nacka. Många är upprörda. Jag ansluter mig till dem som uppfattar beslutet som ytterligare ett slag mot det offentliga Sverige. Varför har det blivit så fult med offentligt ägande? Kan vi inte ens få behålla biblioteken i kommunal ägo? Att överlåta ägandet och styrningen av biblioteken till privata intressen är ett steg i fel riktning. Det är klart att det kommer att leda till sämre service för medborgarna. Dessutom är Biblan ett viktigt verktyg för folkbildningen, det ligger ett politiskt
värde i att det ägs och styrs i offentlig regi.

Sverige är ett land som tillhör de rikaste i världen. Det går att relatera till olika faktorer. Själv tror jag att det beror på folket. Medborgarna är landets främsta kapital. Är medborgarna intelligenta, lärda, solidariska och arbetsamma går det bra för landet i sin helhet. Är de egoister, bakåtsträvande och lata går det sämre. Skillnaden avgörs delvis av utbildningsnivån i landet. Att det förhåller sig på det sättet beror på att Gud själv har organiserat världen på det sättet, men det är naturligtvis en annan diskussion.

Framåtskridandet handlar om utbildning. Och i utbildningen är folkbildningen en viktig komponent och här spelar biblioteken en viktig roll. Detta var en självklarhet fram till nu. Men nu har Sverige förändrats, vi måste tydligen ta fram argument för att bevisa det.

Att medborgarna behöver lära sig läsa och skriva är alla överens om. Men vi behöver tydligen övertyga våra politiker om att i dagens värld har behovet av kunskap blivit större. Idag behöver vi inhämta kunskap kontinuerligt. Alla måste hänga med utvecklingen, det är bra för individen och viktigt för kollektivet, men det har avgörande betydelse för demokratin. Utan en levande och verklig demokrati blir vårt land ett u-land på nolltid, det brukar ta en generation innan ett land sjunker till botten.

Detta gäller i högre grad för oss som bor i Fisksätra. Många av oss har inte råd att köpa böcker, hålla sig med internet och prenumerera på en morgontidning. Därför har biblioteket i Fisksätra centrum blivit extra viktigt för oss. Biblan i centrum får i genomsnitt fler besökare per vecka än kyrkan, moskén och Folkets hus tillsammans. Biblan spelar roll, en stor roll.

Nu säger kommunen att man inte är ute efter att sälja biblioteket precis, man menar att vi inte riktigt förstår, men det säger de alltid. Nej, vi förstår exakt vad detta handlar om. Och just därför skall vi beslutsamt agera för att förhindra en förändring av ägarförhållandena för biblioteken i Nacka. För vi tror att en sådan förändring leder till sämre service för medborgarna.

Medborgare i Fisksätra uppmanas att göra sin röst hörd. Samtidigt vill jag föreslå huvudaktörerna i byn att undersöka möjligheten för enighet om ett gemensamt uttalande i frågan.

Fisksätra den 5 mars 2011

Hälsning: Awad Olwan (imam)